Iso Hydroblock

ISO Hydroblock

ISO Hydroblock ISO Hydroblock er baseret på den nyeste nanoteknologi med ultra fine partikler ,som giver en dyb indtrængning i mineralske underlag og indgår i en kemisk reaktion hermed, hvilket er helt unikt for dette produkt.

 
Lang holdbarhed

Hindrer effektivt indtrængning af vand og frostsprængninger.
Forebygger begroning af alger og mos. Smudsafvisende med gadesnavs og støv m.m. Anvendes på tegl, betontegl, facader af tegl eller beton, beton fliser.

 

Få et GRATIS uforbindende til på telefon 41 61 73 63.

 

Iso Hydroblock et unikt produkt på basis af en et vandfortyndbart siloxanbindemiddel til pleje og vedligeholdelse af f.eks. tagsten af tegl og beton.

          
Produktbeskrivelse

Iso Hydroblock et unikt produkt på basis af en et vandfortyndbart siloxanbindemiddel til pleje og vedligeholdelse af f.eks. tagsten af tegl og beton.
Kan endvidere anvendes til pleje af facader i beton, kalksandsten mv. samt til fliser i beton.

 
Egenskaber

ISO Hydroblock er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi d.v.s. ultrafine partikler, der måles i milliontedele af en millimeter og som derfor kan trænge dybt ned i overfladen på materialer af beton og cement Den kemiske sammensætning på basis af siloxaner med frie reaktive grupper gør, at produktet aktivt kan forbinde sig til beton og cement – og dermed forbedre egenskaberne på en lang række punkter:

 

  •     Kan anvendes på såvel nye som gamle materialer
  •     Trænger dybt ned i overfladen binder sig aktivt og giver nyt liv
  •     Frisker overfladen op, og trækker den oprindelige farve frem
  •     Har vandperle effekt og hindrer effektivt fugt og vand indtrængning
  •     Vanskeliggør begroning og misfarvning af mos, alger og sorte skimmelsvampe, da der ikke er det nødvendige vand til stede
  •     Reducerer muligheden for at olier, smuds og madrester kan hæfte på overfladen
  •     Forebygger hvide overfladepletter fra saltudblomstring på nyere overflader
  •     Forhindrer at overfladen og materialet frostsprænges og nedbrydeTåler rengøring og afvaskning
  •     Bevarer ovenstående egenskaber i 6 – 10 år

 
Anvendelse

ISO HYDROBLOCK sælges i farveløs til nye og gamle tagsten, fliser og facader..
ISO HYDROBLOCK kan påføres direkte på tagsten og facader mv. som er yngre end 1 år. Såfremt de er ældre, skal de rengøres grundigt med højtryksspuling på min 70 bar. Overflader med stærk misfarvning og begroning af alger og mos behandles før og efter afrensning med Iso Algerens og spules til sidst grundigt rene med vand, det samme gælder for stærkt tilsmudsede overflader.

 

Når overfladen er synlig og mærkbar tør efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur er den klar til behandling med ISO HYDROBLOCK